Chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: M61

Nhà sản xuất:

Trạng thái: Còn hàng

Bảo hành:

- 200Kg; 2.2Kw; 1m/s; Pulley 480mm 3 x 10mm;P=17mm
 
- 300Kg; 3.0Kw; 1m/s; Pulley 320mm 3x8mm;P=17mm
 

Thông số kỹ thuật

- 200Kg; 2.2Kw; 1m/s; Pulley 480mm 3 x 10mm;P=17mm
 
- 300Kg; 3.0Kw; 1m/s; Pulley 320mm 3x8mm;P=17mm
 
Copyright © 2016 by Thang May Thien Phong Co.,Ltd